V mnogih enostavnih objektih (razne ute, vrtne lope ali pa steklenjakih na balkonu) je s popularizacijo stekel iz umetnih mas našla oziroma bolje rečeno si utrdila mesto polikarbonat kritina. Uporablja se jo tako za prekrivanje streh kot tudi za zastekljevanje ali pa enostavno pregrajevanje prostorov tako v enostavnih objektih kot tudi v industrijskih halah, večjih konstrukcijah, garažnih hišah in podobno. Polikarbonat kritina je le ena izmed kritin iz umetnega stekla (poleg nje je najbolj poznana še PMMA akrilno steklo), pa si je vseeno utrdila mesto kot najbolj mehansko čvrsta in cenovno ugodna kritina.

Edino izmed redkih slabih lastnosti polikarbonat kritine, starostno porjavitev, se povsem uspešno rešuje z nanosom UV odbojnega premaza, ki blokira dostop UV žarkov do polikarbonata in ga tako obvaruje pred njimi ter mu podaljša življenjsko dobo. Polikarbonat kritina se, sploh za bolj laične namene, veliko prodaja v eno- in dvoprekatni izvedbi. V tem primeru ima brizgana kritina v sebi eden ali dva prekata zraka, kar pripomore k še boljši izolaciji in prihranku na ogrevanju, pa tudi lahkosti in kompaktnosti same kritine.

Za namene razsvetljevanja večjih (javnih) prostorov, kamor sodijo industrijske hale, razne pasaže ali pa garažne hiše, se bolj pogosto uporablja enoslojno, a debelejšo polikarbonat kritino. V teh primerih je nujno, da svetlobno odprtino opremimo z NODT sistemom za odpiranje. Po posvetu s strokovnjakom za požarno varnost monterji naredijo načrt, kam namestiti sistem NODT. Ta sistem je sestavljen iz redundantnega mehanizma za odpiranje okna ali dela svetlobne površine s pomočjo električnega motorja in/ali CO2 v primeru požara ali pa tudi samo za prezračevanje. Velikokrat sistem NODT vsebuje oba mehanizma za večjo varnost v primeru požara, vsekakor pa je pri zasnovi tega sistema mišljeno tudi na morebitno težo snega, ki lahko ravno tisti trenutek pritiska na odprtino in otežuje delo sistemom za odpiranje.

Categories: Drugo