Teambuilding

Teambuilding za zdrav ekipni duh

Teambuilding je postal v številnih uspešnih podjetjih obvezen del celotnega poslovanja podjetja. Številna podjetja za svoje zaposlene organizirajo različne oblike tembuildinga, s katerim želijo vplivati na odnose v skupini in izboljšati njihovo učinkovitost. Zadnja spoznanja so, da teambuilding bistveno prispeva Read more…