Urad RS za intelektualno lastnino ponuja kar nekaj možnosti pri zaščiti intelektualne lastnine. A kaj to pravzaprav pomeni? Za razliko od fizičnih predmetov intelektualne lastnine ne moremo učinkovito zaščititi pred krajo oziroma zlorabo, zato so ti postopki namenjeni le preventivi in morebitnim ukrepom v primeru, da se zlorabe ugotovijo.

Blagovna znamka na primer zaščiti znak oziroma simbol, ki ga registriramo kot prepoznavno znamko. Ta simbol ima na podlagi te zaščite pravico za komercialno dejavnost uporabljati le sam imetnik oziroma njegov pooblaščenec, konkurenca pa zaščitenega znaka ne sme uporabljati. S tem se v veliki meri učinkovito odpravi morebitne zlorabe in ohrani poštene prakse pri konkuriranju ponudnikov na trgu. To je preventivna funkcija zaščite intelektualne lastnine – blagovna znamka potrjuje, da ima imetnik izključno pravico do uporabe zaščitenih znakov, zato jih konkurenca ne sme uporabljati.

A konkurenca se lahko na to prepoved seveda požvižga in zaščiten material vseeno uporabi. V tem primeru se izkaže druga dimenzija zaščite intelektualne lastnine. Če se blagovna znamka ali druga vsebina zlorabi na ta način, ima imetnik pravico zahtevati določene ukrepe, ki so odvisni od konkretnega primera.

Posebej relevantni so ti ukrepi v primeru, da gre za kršitev patenta. Če konkurenca uporabi zaščiten patent v lastno korist, tvega zelo resne posledice. Kršitev patenta je običajno dokaj lahko dokazati, jo je pa treba najprej odkriti in ugotoviti, preden lahko sprejmemo ustrezne ukrepe.

Kakšne so posledice za kršitev patenta oziroma zlorabo drugih zaščitenih vsebin? To je v veliki meri odvisno od oškodovanca, ki je sicer sam dolžen ugotavljati zlorabe in tudi posredovati. Običajno gre za tožbo na pristojnem sodišču, pri čemer se zahteva odškodnina. Pri tem se lahko kršitelju naložijo tudi nekateri civilni, kazenski ali upravni ukrepi, odvisno od okoliščin.

Vse to pa je seveda možno le na pravni podlagi, ki jo ponuja urad za intelektualno lastnino. To pomeni, da je treba vsebine pravočasno in ustrezno zavarovati.

Categories: Nasveti