Iz različnih razlogov se lahko zgodi, da podjetje v teku rednega poslovanja postane insolventno. Ni nujno, da je to posledica kakšnih posebnih napak vodstva ali podobnih povsem oprijemljivih in preprečljivih razlogov – lahko da gre za nepredvidena slaba posojila, zamude pri plačilih, spremenjene razmere na trgu …

Na glede na to, zakaj je do insolventnosti sploh prišlo, pa bo treba v tem primeru hitro in učinkovito ukrepati. Čas ni pravi za iskanje krivca, temveč za ukrepe, ki bodo povrnili plačilno sposobnost podjetja in omogočili nadaljnje poslovanje. Pogosto je smiselno za to nalogo zaposliti strokovnjaka, ki bo pomagal z učinkovitimi rešitvami.

Finančno prestrukturiranje

Predvsem pri večjih podjetjih je možno insolventnost rešiti s finančnim prestrukturiranjem. Seveda je učinkovitost te rešitve nekoliko odvisna od tega, kaj je sploh razlog za insolventnost podjetja – če gre za kak zunanji dejavnik, na primer slaba posojila ali neugodne razmere na trgu, je čisto možno, da bomo z učinkovitim prestrukturiranjem našli pravo rešitev za izhod iz te zagate, saj je podjetje v osnovi še vedno dobro pripravljeno na poslovanje, le da trenutno ni plačilno sposobno. Če so razlogi za insolventnost v samem podjetju in morda segajo celo nekoliko globlje, pa enostavno prestrukturiranje ne bo veliko pomagalo.

V vsakem primeru pa bo insolventno podjetje potrebovalo ustrezno strokovno pomoč in svetovanje na tem področju. Prestrukturiranje je pogosta in precej učinkovita rešitev, a seveda le v primeru, da je postopek izveden premišljeno. Poleg tega pa svetovanje seveda že prej tudi preventivno odpravi nekatere dejavnike tveganja, na primer slaba posojila, s tem pa zmanjša možnost za insolventnost podjetja v prihodnosti. Prav zato se večja podjetja redno poslužujejo finančnega svetovanja s strani strokovnjakov, saj je preventiva gotovo najboljša možnost. Če pa dejansko pride do insolventnosti, je finančno svetovanje naravnost nujno, strokovnjaki bodo znali najti tudi najboljšo rešitev ali voditi prestrukturiranje.

Categories: Drugo