Raznorazni kovinski izdelki so nadvse uporabni, predvsem seveda v gradbeništvu, pa tudi v mnogih drugih panogah, nenazadnje tudi v vsakdanjem življenju in splošni rabi. Nič čudnega torej, da je precej veliko tudi povpraševanje po kovinskih izdelkih, narejenih po meri. Je pa to področje precej široko – na eni strani izstopa izdelava kovinskih konstrukcij in drugih velikih gradbenih elementov, na drugi strani najdemo električne omarice in druge manjše izdelke. Jasno pa je, da za kovinske konstrukcije in elektro omarice cenik ne bo enak.

Cena je torej odvisna od tega, za kakšne izdelke se pravzaprav zanimamo. Pri izdelavi kovinskih izdelkov po meri je še posebej pomembno, da pripravimo točne specifikacije. To velja za vse izdelke in omogoča pripravo točne ponudbe s strani izvajalca. Nenazadnje se tudi za elektro omarice cenik lahko precej razlikuje glede na to, kakšne so točne zahteve – za preproste omarice bo treba odšteti le nekaj deset evrov, za kompleksnejše izdelke pa bo cena dosegla več sto evrov, tudi tisoč.

Še večje so razlike pri večjih gradbenih elementih, kar je po svoje razumljivo. Izdelava kovinskih konstrukcij lahko pomeni postavitev enostavnega nadstreška, lahko pa tudi izdelavo nosilne konstrukcije za stolpnico. Kot je za elektro omarice cenik odvisen od točnih specifikacij, bodo tudi večje konstrukcije zahtevale svojo ceno glede na obseg dela in kompleksnost izdelave. Vedeti je treba, da pri večjih konstrukcijah znaten delež končne cene lahko predstavlja že sam material, ki ga bo treba uporabiti – to pomeni, da lahko do neke mere okvirno ceno tudi predvidimo.

Vsekakor pa je končna cena povsem odvisna od posameznega primera. Tako izdelava kovinskih konstrukcij kot manjših elementov zahteva učinkovito usklajevanje med naročnikom in izvajalcem, še posebej v začetni fazi, ko je treba doreči točne specifikacije projekta. Vsekakor je najbolje vse podrobnosti jasno predstaviti in se o teh dogovoriti, tako bo lahko postavljena tudi realna končna cena.

Categories: Drugo