Logistični tehnik je aktualen poklic. Poleg tega sodi logistični tehnik med poklice, za katere velja široko in veliko povpraševanje na trgu dela. Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od vira do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Napredovala je skladno z razvojem in danimi možnostmi, sprememb je vedno več in pogosteje se pojavljajo. Zato je izobraževanje in izpopolnjevanje nujno za vse, ki želijo ostati v središču dogajanja ter imeti od logistike tudi koristi.

Zaposlitev v trgovini, logistiki in transportu

Usposabljanje za poklic logistični tehnik kandidatom nudi splošna znanja ter pridobitev strokovnih kompetenc. Dodatno program logistični tehnik prinaša izpit za upravljanje viličarja. Ker ima program logistični tehnik urnik znan leto dni vnaprej, je izobraževanje lažje usklajevati z drugimi osebnimi, poklicnimi in drugimi obveznostmi. Prilagodljivost in individualnost programa logistični tehnik pa se kaže v možnosti individualnega izobraževanja ter opravljanja izpitov. Izvedba programa logistični tehnik vključuje predavanja, gradivo je v elektronski ali tiskani obliki, možnost za elektronsko prijavo na izpit in članstvo je v šolski knjižnic. Izobraževanje poteka po prilagojenemu predmetniku, ki je po meri šolanju odraslih ob delu. Predavanja so trikrat tedensko v popoldanskem času ter ob sobotah dopoldne. Obstaja tudi možnosti individualnega izobraževanja oziroma samoizobraževanja. Po programu traja izobraževanje tri leta, zaključi se s poklicno maturo. Izveden je na dveh lokacijah, v Ljubljani in Kranju. Program lahko obiskujejo vsi, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Vpis je mogoč v začetku septembra, možno pa se je programu logistični tehnik priključiti tudi med šolskim letom. Ob vpisu je potrebno predložiti originalna spričevala, osebni dokument, fotografijo ter izpolnjene vpisne obrazce. Višini šolnine in poklicne mature sta določeni vsako leto. Finančne obveznosti oziroma šolnino izobraževanj logistični tehnik je mogoče poravnati na več načinov: z enkratnim plačilom, v več zaporednih mesečnih obrokih, na podlagi naročilnice podjetji ali s.p. ter na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanja Republike Slovenije.