Kadar se pojavijo učne težave veliko ljudi najprej pomisli na inštrukcije in to z razlogom! Najbolj učinkovit učenja je to, da je hitrost predavanja oziroma razlaganja prilagojena potrebam posameznika in je s tem zagotovljeno popolno razumevanje brez nepotrebnega ponavljanja. Tega seveda v sodobnem šolskem sistemu ni mogoče doseči, zato mnogo ljudi išče pomoč pri inštruktorjih, ki nudijo individualiziran pouk, lahko pa tudi pouk v manjših skupinah, vse odvisno od potreb in želj učencev.

Kako potekajo inštrukcije?

Večina tutorjev ponuja tako individualne kot skupinske ure inštrukcij. Kar si izberemo je seveda odvisno od naših želja, malo pa je odvisno tudi od namena. Individualne inštrukcije omogočajo to, da se inštruktor popolnoma posveti posamezniku. Lahko pa se zgodi, da že samo zaradi narave inštrukcij te morajo potekati skupinsko.

V času mature mnogo srednješolcev išče pomoč, da lahko dosežejo najboljše možne rezultate. Takrat mnogo inštruktorjev razpiše skupinske inštrukcije, ki vseeno potekajo v zelo majhnih skupinah. Primer takega načina poučevanja bi bile maturitetne inštrukcije matematike ali inštrukcije fizike. Čeprav dijak lahko ugotovi, da ima probleme z razumevanjem področja statistike, ki je ena izmed obveznih maturitetnih snovi, je vseeno bolj verjetno, da se bo odločil za inštrukcije splošne maturitetne matematike kot specializirane inštrukcije statistike.

Veliko inštruktorjev je ustrezno usposobljenih na več področjih. En sam inštruktor lahko poučuje tako inštrukcije fizike na osnovnošolskem nivoju preko konkretnih primerov iz realnega življenja, kot bolj abstraktno snov kadar nudi inštrukcije statistike za univerzitetne študente, ki se z njo le na kratko srečajo v srednješolskih klopeh. Velika večina inštruktorjev lahko vse svoje znanje podaja na različnih nivojih. Četudi do inštruktorja pristopi študent, je naloga inštruktorja, da primerno oceni začetno znanje svojega učenca in temu primerno prilagodi svojo razlago. Pogosto se lahko zgodi, še posebej na višjih ravneh izobraževanja, da počasi pozabimo osnove, ki pa so zelo pogosto ravno tisti manjkajoči del, ki nam omogoča popolno razumevanje celotne slike.

Categories: Drugo