Organizacija transporta je v veliki meri odvisna od tega, s katero ciljno državo imamo opravka. Poleg tega pa pridejo v poštev še mnogi drugi dejavniki, ki jih ne smemo zanemariti. Še posebej pri mednarodnih tovornih prevozih na daljše relacije se lahko zaplete v mnogih vmesnih korakih. Za transport Hrvatska ponuja dokaj dobre rešitve, če imamo opravka s kratkimi relacijami in lokalnim prometom, pri uvozu iz tretjih držav in pri zahtevnejših prevozih pa se bomo morali organizaciji bistveno bolj pozorno posvetiti.

Ne glede na to, kakšen tovor prevažamo, bo prišlo pri prehodu državnih mej do nekaterih nujnih carinskih postopkov, ki lahko povzročijo stroške in zamude. Za transport Hrvatska v tem oziru ni nikakršna izjema, pravzaprav je z lego zunaj schengenskega območja lahko še nekoliko zahtevnejša ciljna država pri organizaciji prevozov. Tudi kot izhodiščna država lahko povzroči nekaj težav pri prehodu meja znotraj EU, čeprav je možno te zaplete dokaj učinkovito razrešiti.

V vsakem primeru je pametno prevoze vnaprej dobro načrtovati. Če gre za enostavne prevoze in prevoze na krajše razdalje, se lahko brez skrbi zanesemo na prevoznike, morda kar na lokalne dostavne službe, ki bodo odlično opravile svoje delo. S tega vidika je za transport Hrvatska dobro urejena in ne bo večjih težav. Seveda to velja tudi za večino drugih držav, ki imajo notranji promet praviloma dobro urejen. Če pa imamo opravka z mednarodnim prometom, se lahko zaplete. Za mednarodni transport Hrvatska zahteva nekaj več dela, predvsem pri uvozu iz tretjih držav. Paziti je treba predvsem na carinske postopke, ki pridejo v poštev. Pripraviti bo treba denar za carinske postopke in dajatve ter za davek na dodano vrednost. Ni pa treba tega plačevati ob vsakem prehodu državne meje, če gre za prevoz preko več držav. Čisto možno je, da lahko najdemo elegantno rešitev in izkoristimo nekatere carinske postopke, ki nas oprostijo plačila davka.

Categories: splošno