Svetlobne površine so površine, ki so od zunanjosti ločene s steklom, ki omogoča prehod svetlobe v notranjost stavbe. Zato je zadostna količina svetlobnikov nujno potrebna predvsem v tistih prostorih, kjer se dnevno zadržujejo ljudje. Za oči je namreč naravna svetloba najbolj prijazna in nesmiselno bi bilo trošiti električno energijo za luči sredi dneva. Svetlobni trakovi so tako med najbolj uporabljanimi načini razsvetlitve notranjih prostorov. V nasprotju z okni, ki jih po navadi najdemo pri stanovanjskih hišah, se svetlobni trakovi bolj uporabljajo pri večjih funkcionalnih prostorih, ki nimajo bivanjskega značaja. Zlasti so to podzemne dvorane ali hodniki ter večje montažne zgradbe za proizvodne linije ali skladiščenje.

Vsak svetlobni trak je sestavljen iz ponavljajočih se elementov, ki jih lahko nanizamo v poljubno dolžino. Posamezni elementi – tu gre skoraj izključno za steklene plošče ali pa svetlobne kupole – so zasnovani tako, da se pri montaži uporablja kar najmanj dodatnih elementov za pričvrstitev, same plošče pa omogočajo tudi enostavno povezovanje ene z drugo. Svetlobni trak ima tako lahko poljubno dolžino brez prilagajanja posameznih elementov, ki ga sestavljajo.

V večjih stavbah z delavci mora biti nujno poskrbljeno tudi za požarno varnost. Nodt je eden od elementov, s katerim v okviru strategije za zmanjševanje škode v primeru požara poskrbimo za ravno pravi izpust dima in toplote v okolico. Nodt sistem sestavljajo krmilni in prožilni elementi, ki se montirajo na svetlobni trak.

Prožilni elementi so ključni del nodt sistema. V praksi so to vzvodi za odpiranje loput, ki se namestijo kot prilagojeni elementi svetlobnega traku in so gnani na električni ali pa pnevmatski pogon. V večini primerov sta vgrajena kar oba, za večjo varnost in redundantnost. Električni pogon poleg cenejšega operiranja omogoča tudi uporabo nodt loput za prezračevanje notranjih prostorov, s čemer je dodana še ena funkcionalnost več.

Categories: Dom