Finančni kontroling kontrolorji izvajajo s pomočjo poročanj različnih kontrolorjev, finančnih direktorjev in vodstva podjetij.

Finančni kontroling je pomemben in priporočljiv za podjetje zaradi številnih razlogov. 

Finančni kontroling bo podjetju bistveno skrajšal čas, ki je nujno potreben za zaključek finančnih obdobij. Prav tako pomaga pridobiti pregled nad celotnim poslovanjem. Podatki bodo zanesljivi in natančni. 

Finančni kontroling podjetju pomaga ohraniti skladnost, medtem ko bodo vodilni sprejemali pomembne poslovne odločitve. Naj si bodo te o raznih investicijah ali kje bi lahko oklestili stroške, naj si bo to pri zaposlenih, zunanjih delavcih, načinov zaposlovanja, materialih ter podobno.

Finančni kontroling pomaga podjetju napovedati prihodnje korake, ki so in bodo pomembni za rast in razvoj podjetja.

Finančno svetovanje je široko področje dela 

Finančno svetovanje je mnogo več kot si predstavljamo navadni smrtniki, ki se ukvarjamo samo z svojimi prihodki, naj si bo to plača, pokojnina, socialna pomoč, otroški dokladi, razna občasna dela in podobno.  

Finančno svetovanje zajema razne računovodske storitve, davčno svetovanje, spletno bančništvo in poslovanje in optimizacija internih sredstev.

Računovodske storitve zavzemajo vodenje temeljnih poslovnih knjig, naj si bo to glavne knjige ali samo dnevnik glavne knjige. Računovodje obračunavajo DDV. Ne smemo pa pozabiti na obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu, ter raznih ostalih osebnih dohodkov. Poročajo davčni upravi in ZPIZ o raznih prejemkih. Računovodje izdelajo letne  in zaključne bilance stanja in uspeha.

Izdelava zaključnih poročil, se pravi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida in podobno. Vse to izdelujejo za potrebe DURS – a in AJPES – a.

Računovodja izpolnjuje statična poročila za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije, ter izdeluje in izpolnjuje poročila za potrebe AJPES – a. 

Pomoč pri kontrolingu financ in finančnem svetovanju nam vam pri nas ponujajo številni strokovnjaki, ki so vam na voljo tudi po spletu. 

Categories: Drugo