Defibrilatorji se vse pogosteje pojavljajo na javnih mestih, kjer so na voljo za hitro posredovanje v primeru srčnega zastoja. V takšni situaciji štejejo sekunde, že nekaj minut brez oživljanja je dovolj, da pride do trajnih posledic, po kakšnih desetih minutah pa zelo verjetno nastopi smrt. To pomeni, da so javno dostopni defibrilatorji zelo dobrodošli in vedno je priporočljiva namestitev dodatnih naprav na mesta, kjer se zbira veliko ljudi. A za nakup defibrilatorja se seveda odločajo predvsem občine, podjejta, društva in podobni kupci, ki lahko financirajo nakup, namestitev in vzdrževanje naprave.

Nakup defibrilatorja pri nas ni predpisan, razen v nekaterih specifičnih situacijah, prav tako ni financiran. Cena defibrilatorja znaša več kot tisoč evrov za večino modelov. Na spletu lahko najdemo cenik, ki podaja okvirne stroške za nekatere modele defibrilatorjev. Jasno je, da ne moremo pričakovati, da bodo te naprave na voljo kar povsod, saj gre za znatno investicijo in kar nekaj dela. Najprej je treba defibrilator izbrati in kupiti, a tudi na dolgi rok zahteva naprava nekaj pozornosti.

Cena za nakup defibrilatorja

V nekaterih primerih cena defibrilatorja ni problem, če se za nakup recimo odločajo podjetja, ki so pripravljena sama financirati nakup in namestitev naprave. Včasih pa je treba nakup defibrilatorja posebej financirati, kar je lahko problem za manjša društva. Ravno ta imajo pogosto največ interesa za nakup defibrilatorja, recimo na podeželju, kjer ni drugih kupcev in ne najdemo javno dostopnih defibrilatorjev. 2000 evrov je lahko velik strošek za lokalna društva, zato se denar pogosto zbira s pomočjo donacij in prispevkov.

Poleg tega moramo upoštevati, da ne gre le za ceno, ki jo ima nakup defibrilatorja. Na dolgi rok bo še nekaj stroškov in dela.

Nakup defibrilatorja je le začetek

Najprej moramo poskrbeti za nakup defibrilatorja, nato za montažo. Sledi usposabljanje za uporabo, ki se običajno izvaja v obliki tečaja. Na dolgi rok pa je treba napravo vzdrževati, po vsaki uporabi tudi pregledati ter po potrebi zamenjati elektrode in baterijo.  

Categories: splošno