Več znaš, več veljaš je slovenski pregovor, ki še kako velja.

Znanje je nabor informacij, s katerimi pridemo do razumevanja. Da pa znanje prejmemo, se moramo izobraževati.

Poučevanje

Izobraževanje je dejavnost, s katerim povečujemo znanje in obvladovanje naših veščin. Največkrat ko govorimo o izobraževanju, govorimo o šolski obliki poučevanja, kjer učitelj poučuje oziroma izobražuje skupino otrok. Z razvojem pa se je ustvaril tudi drug način izobraževanja in sicer formalno ali neformalno izobraževanje, tudi mladih in odraslih.

Klasična oblika poučevanja poteka poučevanje učitelja in učenje učenca, rezultat pa je novo znanje in sposobnost obvladanja veščin. Z izobraževanjem se največkrat ukvarjajo šole, ni pa nujno.

Izobraževanje

Izobraževanje lahko poimenujemo tudi kot dejavnost, ki jo izvajajo javne ali privatne šole ali izobraževalne institucije in se običajno zaključi v določenem času, zaključek pa pomeni doseganje izobraževalnega standarda.